แขกจากเกาหลีเข้าเยี่ยมชม K.P.S.

รับประมูล,ซื้อ-ขายเศษเหล็ก และโลหะที่ไม่เป็นอันตราย

คณะทำงานสิ่งแวดล้อมจากประเทศเกาหลีใต้ เข้าเยี่ยมชมบริษัท เค.พี.เอส. รีไซเคิ้ล จำกัด เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2554

โดยได้เข้ารับฟังการบรรยายสรุป พร้อมทั้งเข้าชมโรงเหล็ก โรงพลาสติก และโรงไม้ ทาง K.P.S. ขอขอบคุณที่ให้เกียรติเข้ามาเยี่ยมเยือนในครั้งนี้ Read more »

Categories: ไม่มีหมวดหมู่ | ไม่ให้ใส่ความเห็น